Kongelige portrætter på køl

Nitreatcontainer tømmes og flyttekasser transporteres til bunker i kølebil
Det er ikke kun film, men også fotografier der lægges på frost. Det Kongelige Bibliotekets 1,7 ton nitratfilm reddes også af Det Danske Filminstituts nye magasin som er  –  en kæmpe fryser langt ude i skoven.
Samlingens af nitratfilm indeholder blandt andet luftfotos af Sylvest Jensen, med optagelser fra hele landet i årene 1936 – 1950’erne (ca. 334.000 enheder),
optagelser fra ”Aftenbladet” der ophørte i 1961 indeholder mange motiver fra krigstiden, og ikke mindst en række kongelige portrætter fra hoffotograf Elfelt.
 
Cellulosenitrat som basemateriale til fotografiske negativer blev anvendt fra 1889 – 1950’erne, brugen af dette har vist sig problematisk på grund af indholdet af nitrogendioxid. Materialet vil altid afgive ”gasser” og sammen med fugt i luften dannes der salpetersyre som er skadeligt for negativerne. De er så at sige ”selvdestruktive” og afgasningen er yderst brandfarlig, da nedbrudt nitrat kan selvantænde ved +38°C.
 
Bibliotekets samlinger af nitratnegativer har indtil for nyligt været midlertidigt opbevaret i en kølecontainer med + 2°C. Størstedelen er nu ompakket i syre- og ligninfri æsker af Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling og lagt på frost.
Negativerne opbevares fremover tørt og ved -5°C. Kulden bremser nedbrydningen af filmene, hvilket resulterer i at levetiden for filmene bliver væsentligt forlænget. Bibliotekets ansatte, skal dog fremover have vanter og hue på, når de skal ekspedere i samlingerne – også om sommeren!
 
Det nye magasin, som er placeret i en bunker i Store Dyrehave ved Hillerød, blev indviet torsdag d. 12/6 af Kulturminister Brian Mikkelsen.
I fremtiden vil man altså kunne gå søndagstur i skoven ”ovenpå” den danske kulturarv.