Arabisk Kalligrafi. Kunstudstilling

Ordets Billeder

 
Med Det Kongelige Biblioteks udstilling Ordets Billeder er der lagt op til et overordentlig smukt og ekstraordinært møde med historiske og moderne kalligrafiske kunstværker fra de arabiske lande.
 
Det handler om den urgamle længsel efter at give Guds ord den skønnest mulige jordiske form. De kalligrafiske bogstaver er bærere af velsignelseskraft, de repræsenterer hver især en lovprisning af Gud og kalligrafer anser deres håndværk for at have et særlig nært forhold til det guddommelige.
 
Med et bredt udvalg af originale værker indlånt fra de arabiske lande og en visuel projekteret oversættelse af udvalgte billeder vil besøgende på udstillingen kunne opleve den arabiske kalligrafis dybde og spændvidde.
 
At kunne læse og skrive har en helt central position i islam, eftersom koranen anses for dikteret til Muhammed og kalligrafien, er en grafisk æstetik, der kan læres. Men kalligrafien kan også virke tilbage på sin udøver og medvirke til den sindsudvidelse, der giver dybe religiøse oplevelser. Kalligrafien er således en meddelelsesform, som er blevet til en moderne kunstart hvor ordets form kan udvikle sig til et abstrakt eller konkret billede - en kunstnerisk dynamisk kompleksitet mellem rationel formvilje og emotionel meningsfylde.
 
Eller som den irakiske kaligraf M.S. Saggâr har formuleret det:
Det arabiske bogstav er et symbolsk billede af den sproglige lyd, og den arabiske kalligrafi er kunsten at tegne dette billede
 
Sammen med arkitekturen har kalligrafien udviklet sig til at være den mest betydningsfulde kunstart i en kultur, der meget sent - og med forbehold - har taget billedkunsten til sig. Og skriftens særligt privilegerede stilling har bevirket, at skriften og de enkelte bogstaver er blevet genstand for intens fortolkning, ikke alene af den ydre mening, men også af indre betydninger.
 
 
Udstillingen ordets billeder er skabt i samarbejde med Directorate of Art, Department of Culture and Information i Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater.
Udstillingen er åben fra den 25. maj til 25. august 2007. Mandag-fredag 10-19. lørdag 10-17.