Billedet af Tyrkiet ?

I mødet mellem øst og vest spiller Tyrkiet en helt afgørende rolle. I disse år indtager landet med de mange geografiske og kulturelle skæringspunkter en nøglerolle i den europæiske debat.
 
I udstillingen Billedet af Tyrkiet? viser Det Kongelige Bibliotek grafikeren Melchior Lorcks træsnit og tegninger fra 1500-tallets Istanbul sammen med fotograf Finn Larsens optagelser fra det moderne og nutidige Tyrkiet.
Udstillingen drejer sig på mange planer om forestilling, fremstilling og fremmedhed. Ved at gå billedvejen vises brud og kontinuitet i det tyrkiske samfunds historie og der gives interessante vidnesbyrd på landets rige kultur.
 
De udstillede værker af den danske grafiker Melchior Lorck (1526/27-88?) stammer fra hans flerårige ophold i Konstantinopel i 1550’erne. Lorck skildrede på daværende tidspunkt et for Vesten gådefuldt lukket land. Blandt de prægtige værker fra denne tid er bl.a. et fantastisk 11 meter langt prospekt over Konstantinopel og et yderst sjældent værk, den berømte ’Tyrkerbog’, der består af i alt 114 udsøgte træsnit med alt fra prægtig arkitektur til spektakulære militære personer og hverdagens arbejdsmænd. 
 
På samme måde fortæller den danske fotograf Finn Larsens værker i dag en historie om nutidens Tyrkiet. Værkerne, som er en eftertanke om det, der er anderledes, det der er fælles/genkendeligt og om forandring over tid, søger at åbne for en anden slags indsigt og tilgang end de gængse forestillinger, fordomme og forenklinger, der til tider præger nutidens billede af Tyrkiet.
 
Mødet mellem de to kunstnere er et møde mellem skildringer af en kultur i to tidsperioder. Der er tale om en visuel dialog om fremstillingen af Tyrkiet, og de forestillinger vi gennem tiden har gjort os om det land, der har været Europas dør til Østen.
 
Med Tyrkerbogen som udstillingens centrale omdrejningspunkt tages der fat i de motiver, som Lorck lod forevige for knap 500 år siden, og i samspil med de nutidige fotografier sættes der fokus på emner som arkitektur, personer, sociale konstellationer m.m.
 
Billedet af Tyrkiet ? vises i anledning af kunsthistorikeren Erik Fischers bogudgivelse om Melchior Lorck. Udstillingen er en del af en større markering af Melchior Lorcks, hvor også Statens Museum for Kunst medvirker.