Valget på internettet sikres for eftertiden

Tre timer efter at folketingsvalget 2007 var udskrevet startede Netarkivet høstning af internetsider, der beskæftiger sig med valget. Det betyder, at valgkampen på internettet vil være dokumenteret dag for dag, ligesom valgene i 2001 og 2005 har været det. Dokumentationen vil ligge der digitalt, og forskere vil til enhver tid kunne søge i materialet for at finde sandheden om hvad der blev publiceret på bl.a. partiernes hjemmesider.
 "Det er fantastisk, at vi har den mulighed for at gemme dette vigtige materiale, som har bevæget sig over på et nyt medium. Jeg kunne ønske, at der allerede nu var en bredere adgang til det indsamlede materiale. I øjeblikket er materialet tilgængeligt for forskere, men når de tekniske muligheder er på plads er det vores håb, at alle borgere vil kunne se materialet, som ikke er personfølsomt og - selvfølgelig - at så mange borgere som muligt har lyst til at gøre det, da det vil styrke det demokratiske engagement", siger førstebibliotekar Grethe Jacobsen, Det Kongelige Biblioteks afdeling for Pligtaflevering.

Fakta:

 Netarkivet, som drives af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i forening, har til opgave at indsamle kulturarven på internettet og sikre den for eftertiden i henhold til pligtafleveringsloven (se mere på www.pligtaflevering.dk). Det skal bl.a. ske gennem begivenhedshøstninger.
 I 2001 blev sider, der angik folketingsvalget indsamlet som pilotprojekt, der førte til vedtagelse i december 2004 af en ny lov om pligtaflevering, der pålagde de to biblioteker at indsamle den danske del af internettet fra juli 2005. Det betød bl.a. at alle websider, der blev oprettet i forbindelse med valget i efteråret 2005 til de nye kommuner og regioner blev indsamlet.
Se mere om Netarkivet og de forskellige høststrategier på www.netarkivet.dk