IT-bibliotek nu med gamezone og Second Life

Den officielle åbning af IT-Biblioteket (ITB) finder sted fredag den 2. november på
IT-Universitetet København i Ørestaden.
ITB adskiller sig fra andre biblioteker ved at rumme en gamezone. Her kan lånerne afprøve de spil, som anskaffes til bibliotekets særlige spilsamling. Man kan også besøge ITB, selvom man ikke lige befinder sig på Amager. ITB har nemlig etableret sig på Info Island DK i Second Life. Det virtuelle bibliotek er bemandet mandag, tirsdag og torsdag.
 
ITB er et resultat af en samarbejdsaftale mellem IT-Universitetet (ITU), Datalogisk Institut ved Københavns Universitet (DIKU) og Københavns Universitetsbibliotek/Det Kongelige Bibliotek.
Som filial af Københavns Universitetsbibliotek Syd på Amager giver ITB adgang for alle over 18 år.
 
Som ITB's kernelånere kan studerende og ansatte ved ITU og DIKU bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning på ITB.
ITB giver lånerne mulighed for at søge i både ITU's og Det Kongelige Biblioteks elektroniske ressourcer, dog med den begrænsning at lånere, som ikke er studerende eller ansatte ved Københavns Universitet, af licensmæssige grunde kun kan få adgang til Det Kongelige biblioteks e-ressourcer via en ITB-medarbejder.
 
Bogsamlingen, som om få år vil omfatte 12.000 bind, er tilgængelig via Det Kongelige Biblioteks katalog REX. Desuden kan man finde bøgerne i bibliotek.dk, der giver adgang til samtlige danske offentlige bibliotekers materialer. Der er igangsat et pilotprojekt, som skal gøre det muligt at foretage effektiv emnesøgning i samlingen ved hjælp af emneord i katalogposterne.
 
For mere information kontakt fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen tlf. : 3347 4456 – eller mail hkm@kb.dk