Kjære Fru Scavenius !

Basnæs

At H.C. Andersen var en flittig brevskriver er en kendt sag. Gennem årene skrev digteren mere end 150 breve til Henriette Scavenius på herregården Basnæs, Sydsjælland. Den omfattende korrespondance udgives for første gang samlet og kommenteret af cand.phil. Kirsten Dreyer. I en næsten 20-årig periode og helt frem til digterens død i 1875 var H.C. Andersen jævnligt gæst hos Henriette Scavenius eller stod i kontakt med hende via brev. Fra 1855 og frem til 1872 blev det i alt til 37 besøg, der sammenlagt varede mere end 15 måneder. På Basnæs skrev han flere eventyr bl.a. ”Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen" og "Hønse-Grethes Familie".

Bogen H.C.Andersen og Basnæs er i kommission hos GADs forlag.

Kan købes hos boghandlerne for 349,- kr.

For yderligere information: Kirsten Dreyer tlf. 3347 4498