Europa som kulturel supermagt

   Der er intet, der kan holde en nation sammen som den fælles kulturhistorie. Efter princippet om, at flere gør stærk, må EU-landene i fællesskab have potentiale til at blive en kulturel supermagt. Kulturen ude og hjemme bliver onsdag den 20. juni kl.17 genstand for en diskussion i Dronningesalen i Den Sorte Diamant, med Clement Kjersgaard som ordstyrer.
Kulturen er nemlig kommet højere op på den politiske agenda i EU. Den 10. maj udsendte Europa-Kommissionen den første europæiske kulturstrategi. I overskriften står der, at strategien skal bidrage til økonomisk vækst og tværkulturel forståelse. EU vil på kulturområdet arbejde for et mere struktureret samarbejde mellem medlemsstaterne og der lægges op til at både de enkelte kunstnere, de kreative brancher og kulturindustrien involveres aktivt i EUs-visioner. I Diamanten tager den svenske forfatter og Østeuropa-korrespondent, Richard Swartz, EU-eksperten Marlene Wind, fra Københavns Universitet samt presse- og kulturråd ved den danske ambassade i Berlin, Uffe Andreasen diskussionen op med udgangspunkt i spørgsmålene:
  • Hvor vidt kan kunsten være med til at udvikle det europæiske civilsamfund og det europæiske demokrati?
  • Kan Europa på ny udnytte sine potentialer og blive en kulturel supermagt?
 
Arrangeret i samarbejde med Lettre Internationale
 
Europa en kulturel Supermagt ?  Onsdag den 20. juni kl 17  i Dronningesalen.  Ingen billetbestilling. Arrangementet er gratis.