Georg Brandes: Dagbog 10.10.1923 - 3.2.1927

Georg Brandes med datteren Edith Philipp

Se dagbogen her

Georg Brandes' Arkiv III.10 (kps. 197c), 16,5 x 21,5 cm, 67 bl. med Georg Brandes' indførsler. Dagbogen indeholder også Edith Philipps transskription af dele af dagbogen for 1913-15, men desværre efter hendes egen censurering af denne. Derfor er den ikke medtaget her.