Michael Cotta-Schønberg

MCS2

Email: mcs@kb.dk 


 • 1944: Født
 • 1967: Bachelor i filosofi (Louvain Universitetet, Belgien)
 • 1970: Gift med praktiserende læge, Katja Cotta-Schønberg. Børn: Nanna (1973) og Andreas (1976)
 • 1970 - 1973: Ansvarlig for biblioteket ved Institut for Klinisk Psykologi, Københavns Universitet
 • 1973: Mag.art. i psykologi (Københavns Universitet)
 • 1973 - 1978: Forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek med fagreference i psykologi
 • 1978 - 1985: Førstebibliotekar ved Kontakt- og Oplysningsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek
 • 1981 - 1985: Tilknyttet Rigsbibliotekarembedet
 • 1985 - 2005: Overbibliotekar, senere direktør ved Handelshøjskolens Bibliotek
 • 1994 - 1996: Formand for European Business Librarians’ Group
 • 2003 - 2005: Formand for Forskningsbibliotekarernes Chefkollegium (FC)
 • 2003: Ridder af Dannebrog
 • 2005 - : Vicedirektør for Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbibliotekar ved Københavns Universitet
 • 2010-  : Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforening
 • 2010 - : Koordinator af ekstern evaluering af Wien’s Universitetsbibliotek, Østrig 
 • 2011 - : Koordinator af ekstern evaluering af Lund’s Universitetsbibliotek, Sverige