Handikap-information vedrørende biblioteket på Slotsholmen

Handikap-parkeringspladser
Indgang fra Søren Kierkegaards Plads, hvor der er handikapparkeringspladser.

Handikap-toiletter
Disse findes i Diamanten i stueetagen og i Hansen-bygningen på etage C.

Kørestole
Kørestole udlånes ved henvendelse til Receptionen.

Førerhunde tilladte
Førerhunde må gerne medtages.

Ledsageordning
Handikappede kan gratis tage en ledsager med til alle arrangementer, udstillinger og koncerter.

Teleslyngeanlæg
I Dronningesalen er der teleslyngeanlæg. Mobil teleslynge udlånes i Receptionen.

 

Adgangsforhold

De alment kulturelle aktiviteter foregår primært i Diamantens stueetage samt på etagerne K og B, mens selve biblioteket er placeret på etagerne C - F. Adgang for kørestolsbrugere til arrangementer i Dronningesalen, møderum samt til omvisninger aftales forud på tel 3347 4880 senest tre hverdage før.

Udstillinger
Adgang til udstillinger via elevatoren bag Diamantinformationen.

Dronningesalen
Dronningesalen strækker sig over etagerne K, A og B. Der er ikke handikap-lift fra indgangen i stueetagen (etage A). Kørestolsbrugere skal derfor benytte alternativ adgangsvej til salen.

Møderum
Adgang til møderum via elevatoren bag boghandelen.

Adgang til biblioteket
sker via det rullende fortov til 2. sal, etage C. Herfra fører elevatorer videre op i bygningen til centrene.

De offentligt tilgængelige elevatorer kan normalt ikke benyttes fra stueetagen. Kørestolsbrugere, der ikke kan anvende det rullende fortov, skal derfor enten låne et særligt elevatorkort i receptionen eller benytte en alternativ adgangsvej til biblioteket.

Følg skiltningen eller få hjælp i receptionen.

Udgang fra biblioteket
sker fra etage C via det rullende fortov til stueetagen. I medfør af lov nr. 246 af 8. juni 1978 om tyveri på Det Kongelige Bibliotek foretages stikprøvevis visitation ved udgangen.

De offentligt tilgængelige elevatorer kan normalt ikke benyttes til stueetagen. Kørestolsbrugere, der ikke kan anvende det rullende fortov, skal derfor enten bruge et elevatorkort eller benytte en alternativ udgangsvej fra biblioteket.