Kunst i Diamanten

Elizabeth Toubro: Byfraktal. Skulptur på Søren Kierkegaards Plads

  Loftsmaleriet ved Kirkeby-broen

 

I loftet over Kirkeby-broen, der forbinder den gamle bygning med Diamanten, kan man se det monumentale loftsmaleri af kunsteren Per Kirkeby.

Loftsudsmykningen på i alt 210 kvadratmeter blev malet på 144 MDF-plader.

Lyskunst på Havnefronten

 

Lyskunsten er skabt af billedkunstneren Kirsten Lockenwitz.

Den er fremstillet af over 300 meter fiberlysledere nedlagt i rustfri stålskinner og dækket af klare acryllister lagt i silicone.

 Skulptur i Bibliotekshaven

 

 

Skulpturen "Bogens Monument"  er skabt af Mogens Møller, billedhugger og professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Vandkunsten er skænket af Ny Carlsberg Fonden og blev indviet i 1999. 
 


Havfrue-skulptur på Havnefronten

 

 


Bronzekopi af skulptur skabt af billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen i 1921. Opsat ved vandet 2009 på det sted, som gennem århundreder har båret navnet Havfruegrunden.

Anne Marie Carl-Nielsen var en af tidens store billedhuggere og gift med komponisten Carl Nielsen.

Gave fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.