Bygningen

Kulturministeriet iværksatte i midten af 1980'erne et udredningsarbejde for at finde løsninger på Det Kongelige Biblioteks utilfredsstillende bygningsmæssige forhold. Overvejelserne mundede blandt andet i 1989 ud i en plan om en udbygning af biblioteket i forbindelse med Københavns Universitet Amager. 

I 1993 afholdt man en indbudt arkitektkonkurrence om udformning og placering af et kombineret biblioteks- og magasinbyggeri og i maj 1994 blev arkitektfirmaet Dissing+Weitling udpeget som vinder og rådgiver.

Første etape blev indviet i maj 1998

 

Medio 2004 var der afklaring om anden etape af byggesagen samt dens organisering, hvorefter der blev givet startskud - igen med Dissing+Weitling som totalrådgivere og med Rambøll A/S som ingeniør.

Folketingets Finansudvalg tiltrådte færdigprojektering og igangsætning af det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri ved Akt 156 af 8. juni 2005.

EU-udbud blev gennemført i første kvartal af 2006, hvorefter de første entrepriseaftaler blev underskrevet i begyndelsen af april 2006. 

Bygningen ligger ud til det centrale universitetstorv.

Dissing+Weitling har modtaget den internationale G-mark Award for Good Design for første etape af bygningen.

Det samlede etageareal er 13.300 m2, heraf udgør anden etape 5.586 m2.

Bygningen rummer i alt 3.588 m2 publikumsarealer og 648 m2 kontorer (etableret i første etape). I publikumsarealerne er der indrettet knap 500 læsepladser.

I det hidtidige Fakultetsbibliotek for Humaniora i Njalsgade 80 var der 126 læsepladser.

Brugerne har adgang til omkring 70.000 bøger på åbne reoler.

Der er lagt stor vægt på, at brugerne får gode arbejdsforhold. Der er således gennemført simuleringer vedrørende lysindfald, indeklimaforhold og akustik.

Magasinerne rummer i alt 8.964 m2 magasiner, heraf udgør anden etape 3.050 m2.

Magasinerne i første etape rummede 45 hyldekilometer. I anden etape er magasinerne indrettet med kompaktreoler, således at anden etape kan rumme ca. 28 hyldekilometer under særdeles gode bevaringsmæssige forhold. En mindre del af de nye magasiner indrettes som kolde magasiner (gennemsnitlig 2o C) til opbevaring af særligt av-materiale mv. Den resterende del af de nye magasiner indrettes som kølige magasiner (gennemsnitlig 12o C).

I alt kan magasinet rumme ca. 73 hyldekilometer.