Boggaver til Det Kgl. Bibliotek

Hvis De er i besiddelse af enkelte bøger eller hele samlinger, som De mener kan være af interesse for Det Kgl. Bibliotek som Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, må De gerne kontakte biblioteket. Det letteste er at bruge vores kontakthjemmeside Kontakt Biblioteket - skriv til os her. Aflever først noget, når der foreligger en aftale. Vi erhverver kun bøger, som passer ind i samlingerne og hvor ejendomsretten overdrages til Det Kgl. Bibliotek.
 
Boggaver, modtaget pr. post
Det Kgl. Bibliotek modtager mange uopfordrede gaver af enkelte bøger, men vi gør opmærksom på, at biblioteket ikke indlemmer alle bøger. Vi kvitterer som udgangspunkt ikke for bøger, som tilsendes uopfordret og de returneres ikke. Modtagelse af boggaver er ikke sagsbehandling og journaliseres derfor ikke. Hvis bogen ikke indlemmes, kan biblioteket bruge den i sin virksomhed, udveksle den med andet bibliotek / kulturinstitution eller behandle den på anden vis.
 
Det Kgl. Bibliotek modtager den samlede danske produktion af udgivne værker via den lovbaserede pligtaflevering, der går tilbage til 1697. Hvis en afleveringspligtig ikke har opfyldt sin afleveringspligt, og bogen mangler, kan dette ses ved at søge i Det Kgl. Biblioteks fælles katalog REX - Vælg ”Danske Samlinger (kun læsesal)”  i menuen lige til højre for søgefeltet. Her kan man se om biblioteket har bogen eller ej. Ca. 18.000 danske bøger, som efterlyses i denne base, modtager vi meget gerne for at gøre nationalsamlingen komplet. De sendes til: Det Kgl. Bibliotek, Pligtafleveringsafdelingen, Chr. Brygge 8, 1219 København K.
 
Det Kgl. Bibliotek efterlyser stadig en mindre del af de bøger, som forsvandt i forbindelse med Det Store Bogtyveri i 1967-1977. Hvis man har mistanke om at have kendskab til en bog, som blev stjålet dengang, kan man læse mere på denne side om manglende bøger.