Det Kgl. Biblioteks direktion

Direktionen varetager den overordnede ledelse af Det Kgl. Bibliotek og har det daglige ansvar for deres respektive hovedområder.

Medlemmer af Det Kgl. Biblioteks direktion er:

Svend Larsen, direktør, institutionschef og chef for Nationalbibliotek
Erik Hofmeister, vicedirektør, Nationalt Lånecenter og Aarhus University Library
Kira Stine Hansen, vicedirektør, Københavns Universitetsbibliotek
Tonny Skovgård Jensen, vicedirektør, Digital Kulturarv og Medier
Bjarne Andersen, vicedirektør, It Udvikling og Infrastruktur
Mette Mejlvang, vicedirektør, Administration