FSI Viewer

Navigation af FSI Viewer sker via menulinjen og ved brug af musen direkte på billedet. For eksempel, kan man vælge et udsnit af billedet som ønskes forstørret (Zoom). 

FSI Viewer 

Musens funktioner svarer til menulinjens knapper (zoom, pan, roter, etc.)

Du kan taste 'F11' for at få vinduet i fuld størrelse (full  screen). Hvis du ønsker at bruge/kopiere billedet i sin helhed kan du taste 'Print Scrn' og indsætte det i et billedeprogram eller i WORD med Ctrl+v.  På samme måde kan du også kopiere et udsnit af billedet ved hjælp af zoom-funktionerne.