Pædagogisk Profil

Biblioteket er et hus af viden med højt til loftet og dybe rødder.
Biblioteket er et hus af viden med højt til loftet og dybe rødder.
 
  Månedligt nyhedsbrev:
Kultur i Diamanten


Følg os:
Instagram

Det Kgl. Bibliotek - undervisning 

Det Kgl. Bibliotek rummer hele Danmarks hukommelse. Her mødes fortid og nutid, og historien bliver vedkommende for fremtidens voksne. 

Vores mål er at pirre dine elevers nysgerrighed, inspirere dem til refleksion og stimulere deres kritiske evner.  

Fra kælder til kvist er biblioteket fyldt med skiftende udstil­linger. Det Nationale Fotomuseum og Museet for Dansk Bladtegning findes her - dog uden permanente udstillinger. Eller at dine elever kan se originaltekster fra bl.a. H.C. Andersen og Carl Nielsen – og mange andre unikke værker - i vores Skatteudstilling?

Undervisningsforløbene tager udgangspunkt i udstillingerne i Den Sorte Diamant. Her gøres klassiske og nutidige emner relevante for dine elever gennem dialog og inddragelse.

Biblioteket er et hus af viden med højt til loftet og dybe rødder.

Vi bygger vores undervisning på ekspertviden, gejst, dialog og en lang tradition for at indsamle, forske og formidle danske historie og kultur.

Undervisningen på Det Kgl. Bibliotek understøtter de gældende lære- og læseplaner for grundskolens ældre klasser samt de gymnasiale uddannelser. Vi fokuserer specielt på fagene historie, dansk, samfundsfag og billedkunst.