Overtro og folkekultur

Lene Vinther Andersen

Mange af de gamle historier om hekse, vareulve og andre overnaturlige væsner blev indsamlet af folkemindesamlere i slutningen af 1800-tallet.
Mange af de gamle historier om hekse, vareulve og andre overnaturlige væsner blev indsamlet af folkemindesamlere i slutningen af 1800-tallet.

I dette undervisningsforløb kommer vi tæt på nogle af de almindelige mennesker, der har levet i Danmark for godt 100 år siden. Disse mennesker havde stort set været anonyme i dag, hvis ikke en folkemindesamler havde besøgt dem for at optegne deres mundtlige fortællinger. Historierne tegner et billede af et særpræget og farverigt univers. Der er både overtroiske beretninger om varulve og hekse – og mere opløftende historier om unge mennesker, der rejser ud og finder lykken.

Vi vil bruge fortællingerne til fælles at reflektere over kildebrug og historieskrivning. Under jeres besøg vil vi udforske, hvordan de håndskrevne optegnelser og lydoptagelserne ikke bare er ”gode historier”, men også kan give en indsigt i, hvad der har været vigtigt og betydningsfuldt for de mennesker, der fortalte dem.

Målgruppe: 8.-10. klasse, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser, VUC
Fag: Historie, dansk, samfundsfag og religion.
Læringsmål: Eleverne har viden om Det Kgl. Bibliotek som kulturinstitution, forskningsinstitution og arkiv. Eleverne har indblik i bl.a. forskning og formidling som karrierevej. Eleverne får skærpet deres kritiske sans.
Pris: 500kr
Varighed: 60 minutter
Booking: Kontakt os på undervisning@kb.dk eller på telefon: 91 32 48 21.