Blinde vinkler

Undervisningsmateriale til billedkunst-, dansk- og historieundervisningen 9. og 10. klasse samt gymnasieskolen

De tre vestindiske øer St. John, St. Croix og St. Thomas var dansk koloni fra 1600-tallet til 1917, hvor Danmark solgte øerne til den amerikanske stat. På øerne etableredes plantager, og særlig sukkerindustrien gjorde Danmark rig. Rigdommen skabtes imidlertid af slavegjorte, der blev sejlet til øerne fra Afrikas østkyst og levede under umenneskelige forhold i den danske koloni. Efter ophævelsen af slaveriet fortsatte undertrykkelsen i et klasseopdelt samfund med udbredt racisme.

Det Kgl. Bibliotek har mange kilder til Caribiens kolonihistorie. Hvor Statens Arkiver har de administrative dokumenter, folketællinger og toldopgørelser osv., har Det Kgl. Bibliotek personlige og mere beskrivende kilder. Bøger og breve, postkort og fotografier med overvejende danskeres billeder og beskrivelser af øerne. I materialet her vil I blive præsenteret for dansk kolonihistorie i Caribien fortalt igennem visuelle repræsentationer, dvs. billeder, skulpturer og videoinstallationer mv., ligesom I også kommer til at arbejde lidt med skønlitteratur.

Beskrivelser og afbildninger er lavet i en særlig tid og ofte ud fra en særlig kunstnerisk æstetik. De er også fremstillet ud fra et særligt ønske eller med et særligt formål. De er således aldrig neutrale vinduer til fortiden. I skal arbejde med billeder som historiske kilder. Det vil sige, at I får et kendskab til forskellige motiver, genrer og stilistik. I bliver i stand til at forholde jer til den der har skabt billedets intention, til dets brug og ikke mindst til forskellige fortolkninger af billeder i et socialt og politisk perspektiv. I skal lære at gøre brug af en analysemodel til historiske billeder, som I finder her.

Det handler om fortiden, men det handler i lige så høj grad om nutiden. Som betragtere og fortolkere er vi aldrig neutrale. Vi har alle en særlig måde at se på verden på, som afhænger af den tid og det geografiske sted, hvor vi lever, ligesom også vores personlige baggrund spiller ind. Vi kan derfor have nogle ’blinde vinkler’, som vi ikke umiddelbart er opmærksomme på, når vi tolker billeder og tekster. I materialet indgår der en række samtidskunstværker, som sætter kolonihistorien til debat i nutiden. Og lydinstallationen What Lies Unspoken sætter fokus på, hvordan vi forstår billederne hver især og i dialog med hinanden.

Materialet er skabt af seniorforsker og ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer, ph.d. Sine Jensen Smed og cand. mag. Nina Sauerland med udgangspunkt i udstillingen Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien. Det er opdelt i tre temaer, som I kan se herunder. Til hvert tema knytter der sig en række kildepakker med tilhørende opgaver, I skal løse. 

Lærervejledning kan fremsendes ved henvendelse til undervisning@kb.dk.