Nick Cave: Livsfortælling, engle og punk

Giv dine elever en samlende og meningsfuld oplevelse via udstillingen Stranger Than Kindness, som på forhånd har vakt international opmærksomhed. Udstillingen drejer sig om musikeren, kulturikonet og historiefortælleren Nick Cave.

Illustration: Ben Smith

Covid-19 forholdsregler: Det Kongelige Bibliotek følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer for at forebygge smittespredning. 

Træd ind i en verden af punk, vildskab og engle og lær fortælleteknikker fra en af vor tids helt store fortællere, Nick Cave.

Besøg udstillingen med dine elever og deltag i et undervisningsforløb, der omhandler en kunstners arbejde som historiefortæller i flere medier. Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition er en rejse ind i musikeren, historiefortælleren og kulturikonet Nick Caves kreative univers. Stranger Than Kindness afsøger, hvad der former vores liv og gør os til dem, vi er, og hylder samtidig kreativitetens nysgerrighed og kraft. 

I undervisningsforløbet Nick Cave – livsfortælling, engle og punk sætter vi fokus på Caves liv og hans kunstneriske virke som historiefortæller. Forløbet er målrettet udskolingsklasserne i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.  

Besøget i udstillingen præsenterer dine elever for Nick Caves personlige livsfortælling og fantasifulde verdener og giver efterfølgende mulighed for, at eleverne prøver kræfter med deres egne narrativer og livsfortællinger. 

Kort om forløbet
Før besøget: Klassen forbereder sig på besøget i Den Sorte Diamant og ser filmen om Nick Cave, 20.000 Days on Earth. (se lærer- og elevvejledning)

Under besøget: Klassen besøger Den Sorte Diamant og modtages af en underviser fra Det. Kgl. Bibliotek.
Sammen med underviseren besøger klassen udstillingen Stranger Than Kindness. Her oplever eleverne den sanselige iscenesættelse af Caves mange virkelige og fiktive universer - store totalinstallationer, helt nye atmosfæriske lydlandskaber og over 300 genstande udvalgt fra Caves private arkiver.  Efter udstillingen bearbejder eleverne indtrykkene i Den Sorte Diamants undervisningssal, Galejsalen, og prøver selv nogle af de metoder, som Cave bruger til at skabe sit personlige narrativ.

Efter besøget: Tilbage på skolen bearbejder eleverne oplevelsen ved at arbejde videre med fortælleteknikker og produktionen af deres personlige narrativ og livsfortælling – gennem multimodale tekster. (se lærer- og elevvejledning) 

Materiale til læreren og elevernes før- og efter-arbejde
Elevvejledning
Lærervejledning (Folkeskolen)
Lærervejledning (Ungdomsuddannelser) 

Undervisningsforløb afvikles fra 11. august 2020

Tidspunkt: 
Mandag til fredag:
Starttidspunkt kl. 10 eller kl. 12

Varighed: 
2 timer 30 minutter.

Pris: 
500 kr. (gratis gennem København Kommunes Åben Skole tilbud)

Målgruppe:
7., 8., 9. og 10. klasser, HF, HHX, HTX, STX, VUC, læreruddannelser, tekniske skoler, SOPU-uddannelser

Fag: 
Relevante fag er bl.a.: Dansk, billedkunst, og mediefag.

Forløbet kan fungere enkeltstående eller indgå som delkomponent i et længerevarende undervisningsforløb og gerne i samarbejde mellem flere fag.

 

Læringsmål folkeskolen:
Eleverne har kendskab til Nick Cave som kunstner og indblik i hans arbejde som historiefortæller.

Læreplaner ungdomsuddannelser:
— Dansk (f.eks. som en del af et forløb om biografier, fortællestil, dokumentar eller multimodalitet)

— Mediefag – valgfag (f.eks. som en del af et forløb om dokumentarfilm)

— Billedkunst – valgfag (f.eks. som en del af et forløb om multimodalitet eller kulturfænomener)

Booking:
Kontakt os på undervisning@kb.dk eller på telefon: 91 32 48 21.