Over Grænsen

Forbindelser mellem dansk og tysk musikliv 1760-1914

3. februar 2007 - 28. april 2007
TIDLIGERE UDSTILLING

Hvor kommer inspirationen fra ? Det kan være svært at se og høre, hvor grænserne går.
Årets første udstilling i Det Kongelige Biblioteks udstillingssal, Søjlesalen, viser med 13 forskellige temaer, hvordan dansk musikliv har været under indflydelse af kunstneriske strømninger sydfra.

Gennem hele historien har sproglige, kulturelle og kunstneriske strømninger mellem Tyskland og Danmark været fremtrædende. Komponister og musikere nord og syd for den dansk-tyske grænse har gensidigt påvirket, provokeret og inspireret hinanden.
Danske komponister er blevet begejstret og udfordret, har modtaget indtryk og fået udsyn, når de drog til især Tyskland på dannelsesrejser. Ligeledes har danske konger haft indforskrevet tyske mestre til at kaste glans over hofmusikken, og en række tyske komponister har for kortere eller længere perioder slået sig ned og skabt internationalt gennemtræk i den danske musikverden. 

Når man fra omkring slutningen af 1700-tallet overhovedet kan tale om en egentlig national musikkultur i Danmark, skyldes det netop tilstedeværelsen i Danmark af en række markante tysk-fødte komponister, først og fremmest F.L.Ae. Kunzen, F. Kuhlau, C.E.F. Weyse  og J.E. Hartmann.
Ikke alene bidrog de til skabelsen af en ’dansk tone’ - gennem syngespil, romancer og operaer, de fremmede i høj grad også danskernes kendskab til tyske mestre som Mozart og Beethoven.

I Det Kongelige Biblioteks udstilling Over Grænsen vil man kunne opleve hvordan disse udvekslinger har givet sig konkrete udslag i årene fra omkring 1760 til 1914 - både i selve musikken og i en række institutioner og begivenheder i de to landes musikkultur.
Man vil blandt andet kunne se planer for det musikkonservatorium, som vi kender i dag, et af de hæfter, som den døve Beethoven kommunikerede med sine omgivelser igennem, et Carl Nielsen manuskript, som man engang troede var gået tabt, Klenaus dødsmaske, personlige brevvekslinger mellem store musikpersonligheder og meget mere - alt sammen for at vise, hvor dybt integreret dansk og tysk musikliv og tradition har været.

Udstillingen Over Grænsen er oprindelig skabt i samarbejde med Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek i Göttingen, hvor den blev vist i 2004. Nu genopsættes den i København i helt nye rammer, med enkelte nye værker og med en lidt anderledes fortælling om den nationale danske musikhistorie.

Udstillingen er afsluttet