Edward Steichen

12. oktober 2012 - 9. februar 2013 Det Nationale Fotomuseum
Steichen: Pola Negri, 1925 (udsnit) © Estate of Edward Steichen
Steichen: Pola Negri, 1925 (udsnit) © Estate of Edward Steichen

Efterårets udstilling præsenterer et alsidigt portræt af en af fotografiets tidlige frontløbere - den både berømte og kontroversielle fotograf Edward Steichen set i lyset af hans indflydelse på både samtidige og senere generationer af fotografer.

Når man taler om fotografen Edward Steichen (1879-1973) synes der ikke at være nogen vej uden om de store ord. Han er uden tvivl én af de mest produktive, multifacetterede og indflydelsesrige figurer i hele fotografiets historie – men også én af de mest kontroversielle.

 
Standard 40 kr.
Diamantklub gratis
Studerende 25 kr.
Børn u. 16 år gratis
Skoleklasser 40 kr.

Billetter sælges i Diamantinformationen og giver adgang til alle udstillinger.

 

 


  

Edward Steichen: Pola Negri, 1925
Steichen: Pola Negri, 1925 © Estate of Edward Steichen  

Hverken før eller senere har man set en fotograf, der kunne håndtere så mange forskellige roller, Steichen så mesterligt tog på sig i sin halvfjerdsårige karriere. Ingen anden i hans generation havde en lignende evne til at skifte retning og forny sig, når en kunstnerisk metode var udtømt eller utilstrækkelig. Og ingen kunne som Steichen stille sig i spidsen for udviklingen af fotografiet både som kunstart og som håndværk.

Kunstneren
Steichens karriere kan, som kritikeren Colin Westerbeck har gjort det, sammenfattes i tre hovedafsnit: Kunstneren, Den professionelle, Kuratoren. Kunstneren Edward Steichen var én af foregangsmændene i kampen for fotografiets anerkendelse som kunstart. Som pioner i den fotografiske stil, der blev kaldt piktorialismen, eksperimenterede han med maleriske teknikker, der skulle få fotografiet til at ligne andre kunstarter og dermed opnå den ønskede anerkendelse – og med sin baggrund som maler, var det da også en nærliggende strategi.

Edward Steichen: Self portrait, ca. 1901
Steichen: Self portrait, ca. 1901  © Estate of Edward Steichen  

Den professionelle
Den professionelle Steichen var innovatoren, der nærmest egenhændigt definerede mange af de kommercielle genrer, der også kendes i dag, særligt modefotografiet, glamour-portrættet og reklamefotografiet. Steichen fotograferede for Condé Nasts magasiner Vogue og Vanity Fair og det er svært at opdrive en kendis, der ikke i den periode var forbi Steichens studie for at blive portrætteret. 

Kuratoren
Kuratoren Edward Steichen er den person, der nok er bedst kendt herhjemme. Som leder af fotoafdelingen på New Yorks Museum of Modern Art (1945-1962) skabte han en lang række meget forskelligartede udstillinger. Én enkelt, Family of Man, var intet mindre end sensationel. Family of Man blev vist utallige steder over hele verden, også i Danmark, hvor fotografen Bror Bernild i 1957 under titlen Vi Mennesker skaffede udstillingen til Charlottenborg. Udstillingen har sine kritikere, mest for dens drivende sentimentalitet og politiske naivitet. Men ingen sætter spørgsmålstegn ved udstillingens betydning.

Edward Steichen: Åkande, u.å
Steichen: Åkande, u.å. © Estate of Edward Steichen  

Udstillingen prøver at vise alle disse roller. Udstillingen baserer sig på værker fra museets samling samt værker udlånt af Musée National d’Historie et d’Art, Luxembourg. Steichens egne fotografier suppleres af værker fra museets samling af andre fotografer, danske såvel som internationale, der viser Steichens vidtrækkende indflydelse – også på nutidens fotografer.