Joakim Eskildsen - Fotografens virkelighed

Undervisningsmateriale til udstillingen "En verden jeg kan tro på"

© Joakim Eskildsen 2013
© Joakim Eskildsen 2013

Besøg udstillingen på egen hånd med inspiration fra gratis materiale. Arbejdsspørgsmål og øvelser danner afsæt for diskussion om fotografiernes virkemidler og fotografens virkelighed. 

Du kan bruge dette materiale som lærer i gymnasiet, på ungdomsuddannelser, fotografiske uddannelser eller på tekniske skoler. Det kan bruges til inspiration i arbejdet med kunstfotografi og dokumentarisme. Det kan også bruges i tværfaglige diskussioner om sociale vilkår, fattigdom, barndom eller forholdet mellem mennesker og natur, som alle er væsentlige temaer i udstillingen. Materialet henvender sig især til lærere i billedkunst, design, dansk og mediefag eller til en tværfaglig opgave i samfundsfag.

Formålet med undervisningsmaterialet til udstillingen "En verden jeg kan tro på" er at styrke elevernes visuelle kompetencer, så de bliver bedre til at betragte og diskutere fotografier. Det sker ved at udfordre eleverne til selv at se nærmere på fotografierne, give dem indsigt i processen bag skabelsen af et fotografi og lade dem tage stilling til fotografierne gennem arbejdsspørgsmål. Med konkret udgangspunkt i udstillingens værker bliver de bedt om at reflektere over måden fotografierne  fremstiller verdens politiske og sociale forhold på og diskutere fotografiets forskellige karakteristika.

Hvordan griber I det an?

Undervisningsmaterialet er udviklet, så det kan bruges af ved besøg på egen hånd i udstillingen. En lærervejledning introducerer til udstillingen, og sætter emnerne herfra i relation til relevante mål for undervisningen. Et inspirationsmateriale kan printes ud og deles ud til eleverne, som kan benytte det på egen hånd til gruppearbejde eller besøg to og to i udstillingen. Inspirationsmaterialet indeholder syv øvelser, der handler om forskellige dele af udstillingen.

Del klassen op, og lad grupperne fordybe sig i det udstillede materiale med inspiration og spørgsmål fra materialet. Kald derefter klassens elever sammen og lad de enkelte grupper fortælle resten, hvad de har arbejdet med. I er meget velkommen til at tale sammen i udstillingen, og I må gerne sidde på gulvet, hvis bare I ikke berører nogle af de udstillede værker.  Materialet indeholder også en øvelse, der kan arbejdes med efterfølgende, hvor eleverne skal producere deres egen fotobog.

Der er desuden udarbejdet et lille udstillingskatalog, som kan bruges til forberedelse inden beøsget. 

DOWNLOAD MATERIALET

Lærervejledning

Inspirationsmateriale

Udstillingskatalog 

 

Læs mere om selve udstillingen