Ned med våbnene

Syv danskeres kamp for fred under 1. verdenskrig

4. september 2014 - 31. januar 2015

Gennem syv konkrete og personlige fortællinger belyses dansk neutralitet og krigsmodstand i anledning af 100-året for 1. verdenskrigs udbrud.

Da 1. verdenskrig brød ud i 1914, erklærede Danmark sig neutralt. Under krigen døde en hel generation af  unge mænd i skyttegravene. Herhjemme var næsten alle enige om, at krig skulle undgås, men ingen var enige om, hvad der skulle gøres. Skulle mænd tvinges til værnepligt? Skulle vi forsvare landet, hvis det blev angrebet?

Fra udstillingenGennem syv kendte og mindre kendte personer præsenteres udstillingens publikum for de mange forskellige holdninger til krig eller magtanvendelse

De buldrende kanoner vendte op og ned på danskernes verden – neutralitet eller ej – og udstillingen fokuserer med en række personlige eksempler på krigsmodstandens store dilemmaer.

Krigens danske fortællinger
Gennem syv kendte og mindre kendte personer præsenteres udstillingens publikum for de mange forskellige holdninger til krig eller magtanvendelse: Mød forsvarsministeren (P. Munch), forfatteren (Georg Brandes), fredsforkæmperen (Eline Hansen),  socialisten (Marie Nielsen), syndikalisten (Andreas Fritzner), soldaten (Christian Campradt) og samaritaneren (Ingeborg Stemann).

Udstillingen går tæt på det enkelte menneske, og gennem dagbøger, breve, film, fotografi og lydoptagelser giver den indblik i deres meninger, tvivl og til tider både radikale og kompromissøgende holdninger til magtanvendelse.

Syv eksempler på krigsmodstand, der også er aktuelle for debatten i dag.

 
Standard 40 kr.
Diamantklub gratis
Studerende 25 kr.
Børn u. 16 år gratis
Skoleklasser 40 kr.


 

Månedligt nyhedsbrev:
Kultur i Diamanten
  
  

Følg os
   @sortediamant

Omvisninger

Grupper kan bestille omvisninger i udstillingen. Kontakt Booking-kontoret telefon 3347 4880 e-mail booking@kb.dk

Læs mere

Læs artiklen I krig mod krigen i Diamant-bladet online

artikel_i_krig_mod_krigen

1. verdenskrig på Det Kongelige Bibliotek

DH014031
Koncerter, foredrag, forfattersamtaler med mere - Det Kongelige Bibliotek har en hel serie af arrangementer under temaet Krig og fred dette efterår.

Du kan finde Det Kongelige Biblioteks digitaliserede materiale om 1. verdenskrig på Nationalbibliotekets tema-side

 

DE SYV FORTÆLLINGER


Marie_Nielsen småt

 

Socialisten
Marie Nielsen (1875-1951)

Marie Nielsen var en kompromisløs socialist. Hun troede på, at arbejdere i alle lande havde mere til fælles med hinanden end med borgerskabet og derfor skulle de ikke slå hinanden ihjel i en krig, der plejede borgerskabets interesser.
Læs mere om Marie Nielsen 

 


Georg Brandes

 

Forfatteren
Georg Brandes (1842-1927)

Georg Brandes var en rationel intellektuel med et bredt udsyn og forbindelser til mange lande. For ham var krigens nationalisme afskyelig og grundene til den tåbelige.
Læs mere om Georg Brandes 

 


Eline Hansen forklæde og kappe

 

Fredsforkæmperen
Eline Hansen (1859-1919)

Skolekøkkeninspektøren Eline Hansen var optaget af kvindernes vilkår og fredssagen. Hun troede på en bedre verden, hvor kvinderne havde mere indflydelse og konflikter blev løst ved retssager frem for krige.
Læs mere om Eline Hansen 

 


Fritzner

 

Syndikalisten
Andreas Fritzner (1887-1969)

Andreas Fritzner var en radikaliseret venstreorienteret, samtiden kaldte dem syndikalister. Han var indædt modstander af militæret og endte i fængsel for at nægte militærtjeneste. 
Læs mere om Andreas Fritzner 

 


P. Munch

 

Forsvarsministeren
P. Munch (1870-1948)

P. Munch var landets forsvarsminister for Det Radikale Venstre. Han gik balancegang krigen igennem, for at Danmark kunne bevare sin neutralitet og ikke udgøre en trussel for de krigsførende lande.
Læs mere om P. Munch 

 


Christian Campradt

 

Soldaten
Christian Campradt (1894-1956)

Christian Campradt er dansksindet men født i Tyskland. Han bliver indkaldt til krigen. Han tror ikke man kan afskaffe krigen - han vil bare gerne hjem til Haderslev.
Læs mere om Christian Campradt 

 


Ingeborg Stemann

 

Samaritaneren
Ingeborg Stemann (1889-1973)

Akademikeren Ingeborg Stemann var tolk i krigsfangelejren i Horserød. Særligt de russiske krigsfanger fangede hendes interesse, og hun indsamlede flugtberetninger, fotografier, digte og tegninger. Frem til hendes død arbejdede hun på at samle materialet i bogen Russiske krigsfanger i Danmark.
Læs mere om Ingeborg Stemann