Den Nationale Fotosamling

Den Nationale Fotosamling rummer ca. 50.000 værker, der er inddelt i en samling af dansk fotografi, udenlandsk fotografi og mange særsamlinger.

I den udenlandske samling er der betydelige værker af navne som William Henry Fox Talbot, Maxime Du Camp, Roger Fenton, Julia Margaret Cameron, O.G. Rejlander, John Thomson, Albert Renger-Patzsch, Erich O. Salomon, August Sander, Cecil Beaton, Henri Cartier-Bresson, William Klein, Richard Avedon, Duane Michals, Joel-Peter Witkin, David Goldblatt, Tracey Moffatt, Martin Parr, Nan Goldin, Hiroshi Sugimoto, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer, Paul Graham og Shirana Shahbazi.

I den danske samling findes store samlinger af navne som Jette Bang, Helmer Lund Hansen, Jesper Høm, Viggo Rivad, Gregers Nielsen, Tove Kurtzweil, Jørgen Schytte, Marianne Grøndahl, Krass Clement, Kisten Klein, Per Bak Jensen, Joachim Koester, Olafur Eliasson, Ann Lislegaard, Joachim Ladefoged, Søren Lose, Ebbe Stup Wittrup, Katya Sander, Trine Søndergaard, Nikolai Howalt og  Astrid Kruse Jensen.

Desuden råder samlingen over Skandinaviens største daguerreotypisamling og en stor samling af såkaldte album, der også rummer fotografier indklæbet i bøger.

Siden fotografiets opdagelse i 1839 er der indgået fotografier i Det Kongelige Biblioteks samlinger. I begyndelsen som indklæbede fotografier i trykte danske bøger, der blev afleveret til biblioteket i forbindelse med Pligtafleveringsloven. Senere donationer og erhvervelser var med til at forøge fotografisamlingen, der i 1902 blev en del af den da nyoprettede Kort- og Billedafdeling. Fra begyndelsen af 1950’erne blev der satset radikalt på indsamling af fotografi og samlingen voksede astronomisk under ledelse af landets første fotohistoriker mag.art. Bjørn Ochsner. I dag skelnes mellem den kulturhistoriske samling på ca. 18 mio. værker og den mere eksklusive fotomuseumssamling. Det Kongelige Bibliotek råder desuden over landets største negativsamling med navne som Holger Damgaard, Julie Laurberg, Rie Nissen, Hans Robertson, Sven Türck, Viggo Rivad og Gregers Nielsen.