Om Den Nationale Fotosamling

 Roger Fenton: The Valley of the Shadow of Death (1856)Af bevaringshensyn opbevares værkerne på magasin uden permanent udstilling, men museet viser skiftende udstillinger i Den Sorte Diamant. Følg med på hjemmesiden for at se, hvad der vises for tiden.

Det Nationale Fotomuseum hedder fra d. 1.1. 2020 Den Nationale Fotosamling

Samlingen fik i 1996 navnet Det Nationale Fotomuseum, og da Den Sorte Diamant stod færdig i 1999 flyttede museet ind i de nuværende udstillingslokaler. I virkeligheden er museet noget ældre. Det baserer sig på den del af Kort- og Billedsamlingen, der tidligere blev kaldt de Fotohistoriske Blade. Det var billeder, der på grund af enten deres kunstneriske værdi eller fotohistoriske betydning skilte sig ud fra Billedsamlingens ellers overvejende dokumentariske kulturhistoriske billeder.

Samlingen går helt tilbage til fotografiets opfindelse i 1839 og har sin største styrke i 1800-tallets fotografi, danske såvel som internationalt. Men den bugner også af væsentlige værker fra det 20. århundrede ligesom den nyeste samtidskunst er rigt repræsenteret.

Det er i samlingen, museet finder sin berettigelse. Alle udstillinger tager deres udgangspunkt hér, enten som en ren samlingsudstilling ud fra et tema, en genre, et sted eller en enkelt fotograf, eller også belyser man aspekter af samlingen via indlån fra kunstnere eller institutioner i ind- og udland. Gennem årene er det blevet til en lang række markante udstillinger, der for alvor har slået fotografiet fast som en selvstændig kunstnerisk udtryksform, og som forhåbentlig har åbnet det danske publikums øjne for fotokunstens mange sider.