Danmarks Bogmuseums samlinger

Danmarks Bogmuseum rummer Det Kongelige Biblioteks samlede bestand af ældre bøger og håndskrifter. Den ældste del af samlingerne går tilbage til 1600-tallet, hvor bibliotekets grundlægger, Frederik III, erhvervede en række danske privatbiblioteker i 1650’erne og 1660’erne. Frem til ca. 1800 voksede Det Kongelige Bibliotek især ved at private samlinger, enten delvis eller helt, blev inkorporeret i kongens bibliotek. De mest betydningsfulde af disse samlinger var:

  • Hertugbiblioteket fra Gottorp Slot, der bl.a. rummede ca. 170 inkunabler (bøger trykt før 1501). Biblioteket blev taget som dansk krigsbytte i 1713 og nogle årtier senere fragtet til København.
  • Otto Thotts store samling af inkunabler (godt 1.500) og håndskrifter, der kom til Det Kongelige Bibliotek som testamentarisk gave ved Thotts død i 1785.
  • Henrik Hielmstiernes samling af danske, trykte bøger, der blev overdraget biblioteket i begyndelsen af 1800-tallet.

Blandt Danmarks Bogmuseums særligt markante samlinger er:

Inkunabelsamlingen

Det Kongelige Bibliotek ejer ca. 4.500 inkunabler, dvs. bøger trykt før 1501. Nogle af dem har været i biblioteket siden Frederik III's tid. En stor forøgelse af inkunabelsamlingen fandt sted ved bogsamleren Otto Thotts død i 1785. Biblioteket modtog da som testamentarisk gave alle hans bøger trykt før 1531 – heraf godt 1.500 egentlige inkunabler. Siden er samlingen særlig vokset i overbibliotekar H.O. Langes tid (1901-24), så den i dag er Skandinaviens største.


Postinkunabelsamlingen

Samlingen rummer udenlandske bøger trykt 1501-30. Den oprettedes først midt i 1970'erne og omfatter i dag ca. 6.500 bind.


Pergamentsamlingen

I begyndelsen af 1800-tallet oprettedes Pergamentsamlingen, der rummer bibliotekets bøger trykt på det luksuriøse materiale pergament, i alt ca. 125 bind.


Boghistorisk Studiesamling

Først i 1950'erne tog man skridt til dannelsen af en egentlig Boghistorisk Studiesamling ved udskillelsen af bøger fra de udenlandske samlinger, der – uanset indhold – skulle demonstrere boghistorisk særligt karakteristiske eksempler på bogbind, -tryk, -illustrationer og tidligere ejerforhold.


Universitetsbibliotekets naturvidenskabelige samlinger

Ca. 100.000 bøger dækkende perioden fra slutningen af 1400-tallet og frem til 1900. Samlingerne indeholder bl.a. førsteudgaver af næsten alle betydningsfulde værker inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Omtrent halvdelen af bøgerne er på tysk, hovedparten af resten er på de øvrige vesteuropæiske sprog med hovedvægt på dansk og latin. En del af samlingerne består af plancheværker, især inden for anatomi og naturhistorie – samlingen af ornitologiske plancheværker hører til Europas bedste. Herudover er der gode samlinger af ældre litteratur inden for botanik, teknik, husholdning (herunder en stor samling kogebøger), landbrugsfagene, spil og sport m.v.


Bogbindssamlingen

Eksempler på danske bogbinderes arbejder.


Håndskriftafdelingens samling af middelalderhåndskrifter

Det Kongelige Bibliotek ejer mere end 1.000 middelalderlige håndskrifter fra alle egne af Europa.