MENTOR - Produktive forførelser

Forårets foredragsrække i Diamanten

Forfatter: kulturproducent Lise Bach Hansen

Hvor mange af os drømmer ikke om en dag at møde det menneske, som kan bringe os i fart, i udvikling, inspirere os, så vi kan udfolde vores endnu uforløste potentialer?

Historien rummer mange eksempler på, hvordan kunstnere, tænkere, intellektuelle på et helt afgørende tidspunkt har mødt et menneske, som fik dem til at folde sig ud i et fagligt og menneskeligt flow: Deres mentor!

Mentor-ordet har en mytologisk resonans, og mentoren betegner sammen med sin protegé en hel essentiel menneskelig relation, nemlig den i mellem en erfaren, ofte lidt ældre person, der hjælper, inspirerer og skubber en yngre person i rigtig retning. Det er den græske mytologi, der har lagt navn til begrebet: Mentor var navnet på den ven, Odysseus bad om at tage sig af sin søn Telemakos, mens Odysseus drog i krig i Troja.

Men trods ordets sagnagtige klangbund, bliver mentorbegrebet i disse år mange steder brugt i en langt mere profan betydning. I organisationer, virksomheder og i det private erhvervsliv, er der mange tiltag, som også kaldes mentorskab. I forbindelse med - tutor- eller coach-ordninger bliver det ofte et lidt misbrugt begreb.

Åndelig udveksling

Mentor-protegé relationen er i klassisk forstand poesifyldt: Et forhold bygget på åndelig udveksling, gensidig fortrolighed og følelsen af, at der er en mening med mødet. ”En slags lykkelig produktiv dimension,” som forfatteren Thorkild Bjørnvig skrev om sit forhold til sin lærermester Karen Blixen.

Netop Bjørnvig har måske skabt en af de mest rammende skildringer af, hvor rystende og berusende mødet med en ægte mentor kan være, bl.a. i denne lille sekvens om mødet med Karen Blixen:

For mig var det som om hun rørte ved selve grunden i mit væsen og fejede dynger af meninger og opfattelser, jeg end ikke vidste, jeg havde, et lag af fordomme, til side. At færdes og tale med hende var en fuldstændig åbnende og grænsespringende oplevelse. Jeg kunne, når jeg tog fra hende, hvad enten i den tidlige aftens skarpe forårslys, eller i regnmørke langs havet, være berust af en mægtigere forventning til livet, end jeg nogensinde havde kendt.

Energi

Et dramatisk forhold, der fik en dramatisk afslutning, hvilket slet ikke er unaturligt for klassiske mentor-protegé-forhold, da der ofte opstår stærke følelsesmæssige bindinger. Deraf også titlen på Bjørnvigs bog om forholdet: Pagten.

Det smukke i et klassisk mentor-protegé-forhold er netop, at det er så gensidig en åndelig tiltrækning, der opstår. Selvom det er den yngre, som tager imod viden – er forholdet ligeså frugtbart for den ældre, erfarne.

I den amerikanske avis USA Today stod der for nylig under overskriften Bag enhver succesfuld kvinde, står der en mand, at fælles for mange kvindelige topchefer, var, at en mere erfaren mand på et centralt tidspunkt havde taget kvinderne til sig som protegéer.

Men hvorfor? Mentorerne var jo selv topchefer, der i forvejen havde nok at se til. Svaret er måske: energi! Det råstof alle skabende mennesker er afhængige af. For samstemmende for mentorerne lød det, at de kun havde accepteret protegéerne, fordi de var stødt på en hel ekstraordinær drivkraft hos de yngre personer!

Produktive forførelser

I foredragsrækken beskæftiger vi os med en række mentor-protegé-forhold, hvor det simpelthen er umuligt at nævne den ene uden dermed også at nævne den anden: Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig, Goethe og Schiller, Freud og Jung, Gertrude Stein og Hemmingway.

Hør om de dramatiske, men dybt frugtbare møder mellem disse personer. Om de produktive, åndelige forførelser forførelser og i visse tilfælde næsten knusende selvudviklingsforløb.