Om International Forfatterscene i Diamanten

I Den Sorte Diamant har vi skabt en scene for de gode, dybdegående litterære samtaler. Samtaler, hvis udgangspunkt er de internationale forfatteres aktuelle værker, men som også knytter an til andre kunstneriske genrer og til verden uden for Danmarks grænser.

Vi ser International Forfatterscene som et positivt bidrag til dansk kulturliv. Der bliver læst meget i Danmark, men der bliver læst forsvindende lidt oversat litteratur. Medierne nedprioriterer i stadig stigende grad udenlandske forfattere og under det store arbejde med kulturkanonen, var det kun danske forfattere, der blev blåstemplet. Globaliseringen har hverken inspireret medier eller kulturinstitutioner i Danmark til at sætte fokus på den internationale litteratur.

Med vores forfatterscene er vi med til at skabe internationalt gennemtræk i landet og involvere danskerne i de debatter, der føres uden for Danmarks grænser. Til hvert arrangement har vi inviteret en dansk forfatter til samtale og debat med vores udenlandske gæst – et litterært møde mellem danske og udenlandske forfattere.

Vi mener, at en af de bedste måder, man kan få indsigt i, hvordan folk fra andre kulturer lever med hinanden, er gennem litteraturen. Derfor vil vi bestandigt sikre, at den oversatte litteratur, som tit har vanskelige vilkår her i landet præsenteres på en eksklusiv scene i København.

Det Kongelige Bibliotek er de store tankers hus og derfor det rette sted til et initiativ af denne størrelsesorden. Husets eksklusive indre faciliteter opmuntrer til et højt intellektuelt ambitionsniveau. Alene arkitekturen udfordrer og inviterer vores gæster til at tænke med. Her er åndeligt og fysisk højt til loftet.

International Forfatterscene i Den Sorte Diamant er inspireret af Kulturhuset Stockholms Internationale Forfatterscene som er ledet af Ingmar Fast.