Litteraturforsker Franco Moretti om Distant Reading

Gratis adgang

onsdag 25. september 2019 kl. 15:00 Karen Blixen Salen
Franco Morreti
Franco Morreti

Arrangemenet er gratis. Begrænset plads.

TILMELDING

Tilmelding fungerer efter først-til-mølle-princippet. 

Inden for litteraturforskning er Franco Moretti synonym med innovation. I en tid, hvor bøger og arkiver digitaliseres som aldrig før, får humanistiske forskere adgang til enorme mængder af data, som det er umuligt at nå at læse igennem på en levetid. Derfor skal der nye metoder til.

Som medstifter af Stanford Literary Lab introducerede Moretti begrebet ’distant reading’, hvor man ved hjælp af kvantitative computerbaserede metoder kan lave undersøgelser af litteratur på tværs af århundreder, for at besvare spørgsmål eller finde mønstre, der ikke vil fremkomme ved traditionelle metoder. Samtidig er Moretti en glimrende nærlæser af litteratur, og han vil i foredrag stille skarpt på samspillet mellem den nære og den fjerne læsning.

Moretti har et omfattende forfatterskab, hvor har afsøgt forholdet mellem litterær form og sociale strukturer, blandt i studier af dannelseromanen og det moderne epos. Han er redaktør af fem-bindsværket ”Il Romanzo” (”The Novel” (2006) og forfatter til to hovedværker inden for digital humaniora: ”Graphs, Maps, Trees, Abstract Models for a Literary History” (2005) og ”Distant Reading” (2013). Han har netop udgivet ”Far Country: Scenes from American Culture” (2019).

Arrangementet vil foregå på engelsk.