Direktørens Foredragsrække: 1864

1864 i historikernes fortolkning

Forfatter: Direktør Erland Kolding Nielsen

 

lydLyt til foredrageneJohan Peter Noack: 
Da Danmark blev Danmark

Download som mp3 (64 MB)

Hans Vammen:
Den tomme stat - angst og ansvar i dansk politik 1848-1864

Download som mp3 (56 MB)

Rasmus Glenthøj: 
Sønner af de slagne

Download som mp3 (53 MB)

J. P. Noack, Rasmus Glenthøj og Hans Vammen 
Moderator: Erland Kolding Nielsen
Afsluttende debat

Download som mp3 (100 MB)


Afvigende udlægninger af begivenhederne op til og i det skelsættende år 1864 præsenteres i foredragsrække

150-året for krigen mod Preussen og Østrig i 1864 har været fejret over hele landet med officielle mindearrangementer, udstillinger, rekonstruktioner og ”genopførelser” af begivenheder især centreret omkring de centrale datoer d. 18. april og d. 29. juni, d.v.s. stormen på Dybbølstillingen og preussernes overgang til Als.

Det Kongelige Bibliotek har hen over sommeren vist en stor udstilling af samtidige krigsfotografier som Krigens spor og desuden digitaliseret ca. 2.400 billeder fra og om denne krig, både fotografier, historiemalerier, postkort, tegninger og træsnit., d.v.s. langt hovedparten af de kendte billeder fra samtiden samt en del fra eftertiden. Billederne stammer fra Det Kongelige Biblioteks egne samlinger, der siden 100-årsjubilæet i 1964 har været velkendte p.g.a. den store kombinerede bibliografi over litteraturen og ikonografi over billederne, som Biblioteket sammen med Schleswig-Holsteinische Landesbiblio­thek udgav i 1970. Men i den nye nationale base er der yderligere tilkommet ca. 400 nyfundne billeder fra Rigsarkivets og affotograferinger fra Christiansborg Slots samlinger. Billederne er meget forskellige i form og indhold. De gengiver både krigens afgørende slag, soldaternes mere rolige dagligdag, soldater med deres kammerater og de steder, hvor krigen udspillede sig. Samtidig giver billederne et indblik i, hvordan offentligheden så på krigen i 1864.

Masser af myter

I efteråret sender Danmarks Radio sin store filmiske dramatisering af krigsåret 1864 i Ole Bornedals instruktion og fortolkning, og den har allerede på forhånd givet anledning til kontrovers bl.a. med historikere. Den tager udgangspunkt i historikeren Tom Buk-Swientys bestsellere Slagtebænk Dybbøl (2008) og Dommedag Als (2010).

Ansvaret for udviklingen og forløbet op til og igennem året 1864 har altid været omdiskuteret og genstand for mytedannelse. I 2011 gav historikeren, tidl. universitetslektor ved Saxo-Instituttet under Københavns Universitet Hans Vammen (f. 1940) en ny fortolkning af perioden 1848-1864 i værket Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864 (Museum Tusculanums Forlag), og i selve jubilæumsåret har to andre historikere udsendt deres meget forskellige versioner, nemlig hhv. den unge ph.d. Rasmus Glenthøj (f. 1977), universitetsadjunkt ved Syddansk Universitet med 1864. Sønner af de slagne (Gads Forlag), og fhv. rigsarkivar og leder af Statens Arkiver 1992-2009, dr. phil. Johan Peter Noack (f. 1943) med Da Danmark blev Danmark. Fortællinger af forhistorien til 1864 (Gyldendal). 

Direktøren selv om foredragsrækken:
"Jeg har her i efteråret inviteret de 3 historikere til først hver især at give deres bud på de afgørende spørgsmål, og til sidst gennem en afsluttende paneldebat at diskutere deres ret afvigende fortolkninger. Det sidste ord er næppe sagt om den sag – og bliver det næppe nogensinde. Men kom selv og hør!"