Ny musik til Skåret

Mandag-lørdag kl. 13

I anledning af Dansk Komponistforenings 100 års fødselsdag prøver seks unge komponister i 2013 kræfter med at lydudsmykke Den Sorte Diamant store atrium, Skåret.

Siden 2002 har der dagligt kl. 13.00 lydt et musikstykke i Det Kongelige Biblioteks atrium – også kaldet Skåret. Musikken afspilles fra højttalerne på de tre balkonetager og varer ca. 3 minutter - som en kærkommen pause eller en påmindelse om, at tilværelsen er fuld af skatte, åndehuller eller sprækker i stress-strømmen, en anledning til at stoppe op.

Musikken har indtil 31. december 2012 været komponeret af Fuzzy – en grand old man inden for hvad man kalder elektroakustisk musik, dvs. elektronisk musik, eller værker med et stærkt elektronisk aspekt. Fuzzy har til hvert musikstykke hentet inspiration fra Det Kongelige Biblioteks mange klenodier; f.eks. et manuskript, et fotografi, en bog, en node… og skabt i alt 52 musikstykker – eet til hver uge i året. Tilsammen udgør de værket Katalog.

Fra og med 2. januar 2013 er der ny musik i Skåret. I anledning af Dansk Komponistforenings 100 års fødselsdag har Det Kongelige Bibliotek sammen med komponistforeningen bedt seks unge komponister skabe nye værker: Ane Østergaard, Jonas Kirkegaard, Jonas Olesen, Kristian Hverring, Morten Riis og Søs Ryberg. De unge komponister har alle studeret på DIEM – Dansk Institut for Elektronisk Musik, som er en afdeling af musikkonservatoriet i Århus, under ledelse af komponisten Wayne Siegel.
 

Komponisterne og musikken

uge 1, 7, 13 og 19
Jonas R. Kierkegaard: Index Out
Om komponisten
: Jonas R. Kierkegaard har komponeret elektronisk musik i 10 år. Han arbejder med multikanal-stykker, installationer, musik til computerspil m.m. Han afsluttede en master i elektronisk musik fra DIEM (Dansk Institut for Elektronisk Musik) i 2011 og deltager i øjeblikket i et videregående postgraduate diplomkursus i elektronisk musik.

Komponisten om værket: Værket består af enkle synthesizer-teksturer, der bevæger sig i pulserende, langsomme bevægelser. Hver bevægelse gengives i én enkelt højttaler ad gangen. Tre gange i løbet af værket bytter klangene placering, hvilket giver nogle markante, spatiale skift i lydbilledet. Lidt ligesom hvis man selv, på et splitsekund, skiftede position i rummet...

uge 2, 8, 14 og 20
Ane Østergaard: Dustrain
Om komponisten
: Ane Østergaard udgør sammen med sin laptop Band Ane. I tæt samarbejde lodder de små fikse, pudsige påfund sammen. Med skæve og iørefaldende melodier, haltende beats og delikate støjstumper skabes legende elektroniske popsange med en altafgørende kant. Ane Østergaard har fingrene begravet i elektronikken og et hjerte flydende over af melodiske drømme; hun besidder en til tider naivistisk tone, men også en sikker evne til at nuancere abstraktioner, udforske de komplicerede lag, der gemmer sig i moderne elektronisk musik - samt ikke mindst en flabet sans for break beatets overrumplingskraft.

Komponisten om værket: Dustrain er komponeret ud fra 3 lydkilder. Gamle ure, pladespillere og spolebåndoptager. Lydkilderne bruges normalt til at afspille lyde, men her har jeg brugt dem som selve instrumenterne. Det er selve lyden af mediet jeg har lagret i en komposition. Urene stammer delvist fra mine bedsteforældre, og delvist fra lossepladsen. De er efterhånden sjældne at finde, og der går nok ikke længe før de ikke længere eksisterer. Men ved lyden af dem står jeg på rekordtid midt i mine bedsteforældres hjem igen. Sådan har jeg det også med selve knaselyden fra pladespilleren, suseriet fra spolebåndoptageren, snurren og knurren fra den tænkende Amiga. Det er alt sammen lyde, jeg associerer med en tid, et rum og en stemning. Nummeret hedder Dustrain, fordi jeg altid har synes at knaselyden fra en pladespiller minder om lyden af regn. Når jeg visuelt "ser" lyden for mig, ser jeg støv danse ud af en højtaler i en lyskegle. Derfor er det blevet til Dustrain.

uge 3, 9, 15 og 21
Morten Riis: The Diamonds of Mr. Schulze
Om komponisten: Morten Riis er uddannet komponist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, hvor han desuden netop har færdiggjort en ph.d. om elektronisk musik. Med baggrund i diverse rock- og jazz-konstellationer tager Morten Riis i sin musik udgangspunkt i en art dekonstruktion af det musikalske materiale, og han forsøger at skabe et organisk flydende udtryk, hvor genretypiske elementer sættes op mod hinanden. Han arbejder både med reallyde, der bearbejdes så lidt som muligt for derved at opnå en naturlig umiddelbarhed i det musikalske udtryk, og med digitalt genererede klange. Denne hybrid skaber et udtryk, hvor der - på trods af de gennemkomponerede strukturer - bliver tilstræbt en harmonisk og bølgende gestik.

Komponisten om værket: En læsning vil fokusere på værkets stærke inspiration fra 1970’ernes New Age musik. Særligt Klaus Schulzes stræben mod en guddommelig overjordisk musik der forener himmel og jord til en holistisk helhed, vækker genklang i værkets forsøg på at konkretisere det grandiose mageløse i et simpelt minimalistisk klangligt udtryk.
En anden læsning vil berøre sig på hvorledes seks simple melodier tilsammen kan udgøre en større helhed i en kontinuerlig perceptuel vekslen imellem lytterens placering i rummet og højtalernes frimodige lydbølger der forplanter sig i det enorme rum.

uge 4, 10, 16 og 22
Kristian Hverring: Vandspejl
Om komponisten: Kristian Hverring optræder live under navnet Krishve og bruger her en stadigt skiftende samling af hardware til at skabe en helt improviseret lytteoplevelse rejsende i tid. En lille mixer er centrum for hans aktiviteter, mens flere små synths, pedaler, akustiske instrumenter, legetøj – alt der kan lave støj – udgør det lydlige råmateriale. Han bruger ikke computer, undtagen som en visuel kulisse af og til eller til at dokumentere begivenhederne under de føromtalte rejser i tid. Ikke fordi computere på nogen måde er forbudt i Krishves musik, men fordi begrænsninger i brugen af hardware er en kilde til kreativ inspiration for komponisten. Live nyder Krishve at gå på scenen uden på forhånd at vide, hvad der vil ske, før han går i gang. I studiet er intet til gengæld helligt.

Komponisten om værket: Som besøgende i Den Sorte Diamant er man tæt på vandet, man føler nærmest, at man er om bord på et skib. Lyset reflekteres, brydes af det store vinduesparti ud mod havnen og lyser hele rummet op i bølger af knuste spejlkrystaller. Vandrejsen, associationen til skibet, er en spejling af vores rejse gennem tiden, kulturen, historien. Diamanten som en slags ark for vores fælles ophav. En utopi naturligvis. Det er ikke muligt at indfange og fastfryse fortiden, lige så lidt som fremtiden. Men det er en nødvendig utopi, et spejl for nutiden og pejlemærke for fremtiden. Vandspejl er et langsomt værk, som man med fordel kan bevæge sig rundt i. Hver enkelt stemme er forholdsvis statisk, men perspektivet, lytterens placering i rummet afslører forskellige samklange og blandingsforhold, hvis man tager sig tid til at gå ind i oplevelsen.

uge 5, 11, 17 og 23
Søs Gunver Ryberg: OztAân
Om komponisten: Søs Gunver Ryberg eksperimenterer i feltet mellem lydkunst og elektronisk musik. Ved at anvende forskellige lydkilder, som f.eks. reallyd der bearbejdes og sammensmeltes med elektroniske lyde, skaber hun nye teksturer som transformerer sig til en stærk kropslig musik. Virkelighedens rå lyd rammes ind af næsten symfoniske former og får sin egen ekspressivitet. Der er hele tiden noget bag ved lyden – bag ved klangen.
Søs Gunver Ryberg arbejder meget med rummelighed, både i musikken og i hvordan musikken er placeret i rummet f.eks. via multikanals højttalere set-ups, flyvende højttalere, lydbrynjer etc. Hun eksperimenterer gerne med forskellige udtryk som video, installation, performance etc.

Komponisten om værket: Jeg har altid interesseret mig for at udforske andre bevidsthedstilstande, og i OztAân har jeg arbejdet videre med trancestadier og hypnotiske stemninger. Musikkens puls bliver til lytterens puls. I kompositionsprocessen har jeg eksperimenteret med selvhypnose og kanalisering. Dette værk er en forsættelse af mit arbejde med at kortlægge den indre og ydre natur og sammenfaldet mellem disse. En udforskning af virkeligheder, rum og tid.

uge 6, 12, 18 og 24
Jonas Olesen:
….
….
….

Om komponisten: Som komponist arbejder Jonas Olesen med elektronisk musik, lyd- og installationskunst. Han driver pladeselskabet BIN, der primært udgiver historisk elektronisk musik, og arbejder pt. som underviser i elektronisk musikhistorie på DIEM i Århus og som koordinator for lydkunstuddannelsen Nordic Sound Art. Med computer og synthesizere skaber Jonas Olesen soundscapes, lydcollager og klangmontager, der oftest har et tonalt tilhørsforhold, men som er behæftet med et væld af ”fejllyde”.

Komponisten om værket: Min komposition er skabt som en stedsspecifik komposition, tilpasset bibliotekets højttaleranlæg og akustik. Min tilgang til kompositionen har været et forsøg på at skabe en form for lydlig udvidelse af bygningens indvendige arkitektur. Kompositionen består af blokke, hvor korte pointillistiske lydbegivenheder er kombineret med mere langstrakte lydforløb, der bevæger sig langsommere rent rumligt mellem etagerne. Musikstykket er således tænkt som 'dynamisk arkitektur' hvor klangindtrykket kan opleves meget forskelligt afhængigt af hvor lytteren er placeret, og om denne står stille, eller er i bevægelse.