Stemmer fra Vestindien

"Stand on your feet and fight"

fredag 17. november 2017 kl. 20:00 Dronningesalen
Billeder fra bibliotekets samling indgår i koncerten
Billeder fra bibliotekets samling indgår i koncerten

Arrangementet er en del af efterårets serie: Kolonialisme, racisme og migration

KØB BILLET

Standard 200 kr.
Diamantklub 182 kr.
Studerende
/u. 30
110 kr.

  

  Månedligt nyhedsbrev:
Kultur i Diamanten


Følg os:
Instagram

DR Big Band præsenterer et nyt audiovisuelt storværk, som markering af100-året for Danmarks overdragelse af Vestindien til USA. Musikken inddrager arkivoptagelser af stemmer fra øerne og på bagvæggen  skaber de visuelle designere Vertigo/Obscura en billedside med historiske fotos.

Med koncertprojektet 'Stemmer fra Vestindien' ønsker Det Kgl. Bibliotek at præsentere en auditiv og musikalsk markering af 100-året for salget af De Vestindiske Øer i forlængelse af den store særudstilling Blinde Vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien, akkompagneret af en visuel side med både historiske billeder og illustrationer og videoklip fra nutiden. 

Det er komponisten Peter Jensen, der har påtaget sig opgaven med projektet, og det har fra starten været essentielt, at værket har historisk oprigtighed og relevans i forhold til øboernes egen stemme, ligesom der har været overvejelser om, hvad en komposition i 2017 kan tilføre til den danske kolonihistorie.

Projektet er resultatet af en opdagelsesrejse i Folkemindesamlingens arkiver, hvor det vigtigste fund var den amerikanske musiketnolog Mary Jane Soules lydoptagelser, som er foretaget på øerne fra 1978 til 1985. Arkivet rummer både folkemusik og interviews, bl.a. med øboere, der husker den store strejke i sukkerplantagerne i 1915, men også sange om oprøret i 1878 samt f.eks. et interview med en kvinde, der påbegyndte sin skolegang i dansk skole i 1910, og som stadig kan synge Kong Christian stod ved højen mast på et charmerende dansk-kreolsk.

Stand on your feet and fight er et digt til oprøret, indlæst af Marie Richards. Indspilningen bruges i værket Stemmer fra Vestindien.

1. What the use of kicking, it doesn´t help at all
Stand on your feet and fight!
What the use of crying, where you let the teardrops fall
Stand on your feet and fight!
Stand on your feet – look straight ahead, never turn around to gaze, keep on the track, never turn back
Stand on your feet and fight!

2. Did I hear you say? You cannot make the grade?
Stand on your feet and fight!
Other they have made it, then why are you afraid?
Stand on your feet and fight!
Stand on your feet – look straight ahead, never turn around to gaze, keep on the track, never turn back
Stand on your feet and fight!

3. What did you say? You cannot keep the pace?
Stand on your feet and fight!
Remember, no colored have ever won a race!
Stand on your feet – look straight ahead, never turn around to gaze, keep on the track, never turn back
Stand on your feet and fight!

4. You´ve got to stand on your feet when the going is rough
Stand on your feet and fight!
You´ve got to make up your mind from more than enough
Stand on your feet and fight!
Stand on your feet – look straight ahead, never turn around to gaze, keep on the track, never turn back
Stand on your feet and fight!

5. Never mind the noise,  but keep up your chin!
Stand on your feet and fight!
Carry on and pray, the battle you must win!
Stand on your feet – look straight ahead, never turn around to gaze, keep on the track, never turn back
Stand on your feet and fight

Læs Jesper Egelund Pedersens baggrundsartikel om koncerten i Det Kgl. Biblioteks kulturmagasin diamanten

Tak til:

Sonning-Fonden 

Statens_Kunstfond_logo