Digitale samlinger

Titel
Katekismusse Öppetusse Selletus üllespandud
Undertitel
Katekismusse Öppetusse Selletus üllespandud, Küssimiste ja Kostmiste Sannadega Jummala Auuks ia nende heaks ...
Ressourcetype
tekst
Oprindelsested
ee|Tallinn
Oprindelsesland
est
Oprindelsesdato
1750
Opstilling
Th. bis 33947 8°
Samling
UB
Kommentar
I bind hermed, Jummala Nou Innimesse iggawessest önnistussest: ehk Lühhikenne Öppetus ..., Tallinnas : Jakob Joan Köler, 1743. - 20 s., 1 falset tav.
Ophavsret
Det Kongelige Bibliotek
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Indgår i
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Opstillingssignatur/UB1 Gammel Samling
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Trykkested (land)/Estland
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Trykkeår/1701-1750