Digitale samlinger

Titel
AEHIK ...
Undertitel
[2 estiske ABC'er]
Varianttitel
Rygtitel: Estnisch-Dörptisches A.B.C. Buch
Trykker
Samuel Lorentz Frölich
Anden bidragsyder
Printer: Bey Samuel Lorentz Frölich
Ressourcetype
tekst
Oprindelsested
Riga
Oprindelsesland
Estland
Oprindelsesdato
1741
Opstilling
167, 1171 05919 S-1977
Samling
Boghistoriske Samlinger S-1977
Referencer til materialet
Vello Helk: ”Nogle sjældne estiske tryk og unika i Det kgl. Bibliotek og universitetsbiblioteket”, Fund og Forskning, Bind 31 (1992), s. 65
Kommentar
Impressum i henhold til kolofonen i den bageste ABC. Den første uden kolofon
Først nordestisk og derefter sydestisk ABC. If. Helk er der byttet om på de to bøgers første blade
Haves også som mikrofilm: AV-UA-MF 572
Ophavsret
Det Kongelige Bibliotek
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Indgår i
Hjem/Trykte bøger/Opstillingssignatur/Boghistoriske Samlinger/S-1977 (efter 1531)
Hjem/Trykte bøger/Opstillingssignatur/Boghistoriske Samlinger/S-1977 (efter 1531)/167, 1171 05919 S-1977
Hjem/Trykte bøger/Trykkested (land)/Estland
Hjem/Trykte bøger/Opstillingssignatur/Boghistoriske Samlinger
Hjem/Trykte bøger/Trykkeår/1701-1750