Digitale samlinger

Titel
Passional Christi und Antichristi
Ressourcetype
tekst
Omfang
14 bl.
Oprindelsested
de|[Wittenberg]
Oprindelsesland
de
Oprindelsesdato
1521
Opstilling
30, 201 S-30
Kommentar
Proveniens: Håndskrevet ejermærke på titelbladet: Ioan. Gotefredus Zeidlerus
Træsnittet på bl. Bii's versoside svarer til citat 1 under illustrationen (og ikke 2)
På forpermen tilføjet med blyant: Ed. iterata F. 1b wurden und (pro wudren sund). Dette er blevet brugt til at skelne de to eksemplarer fra hinanden. Ikke desto mindre er dette if. Benzing førstetrykket og ikke en editio iterata
Ophavsret
Det Kongelige Bibliotek
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Indgår i
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Trykkested (land)/Tyskland
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Trykkeår/1501-1550
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Opstillingssignatur/Boghistoriske Samlinger
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Opstillingssignatur/Boghistoriske Samlinger/S-30 (Postinkunabelsamlingen, 1501-1530)
Hjem/Trykte bøger/Vesterlandske tryk/Opstillingssignatur/Boghistoriske Samlinger/S-30 (Postinkunabelsamlingen, 1501-1530)/30, 201 S-30